English and Dutch sites have different content. If you master both languages, it may be rewarding to inspect both sites, they are quite dissimilar, and are meant to complement one another. Sites zijn niet gelijk van inhoud.  Als u beide talen beheerst, bezoek dan alletwee, want de ene vult de andere aan.
              

Op gezette tijden reproduceren
we hier actuele artikelen. Het
begrip actualiteit wordt rekbaar
gehanteerd: zolang iets van belang
is en relevant voor het moment,
is het actueel.

Leiderschap en menselijk kapitaal
Financieele Dagblad
Geluk in organisaties
Baak!
Enriching with Spiritual Capital
Toespraak
Spirituele vrijheid
Bres - recensie
Spiritualiteit in leiderschap
Baak! - recensie
Peter ten Hoopen helpt relaties op persoonlijk niveau door het bijbrengen van inzichten en technieken ter verbetering van de personal effectiveness: het vermogen om werkelijk succes te bereiken, met levensgeluk als primaire doelstelling - kortom 'Geluk in zaken'.

Peter ten Hoopen helpt organisaties bij het verbeteren van hun productiviteit en rendement, door verandering van de cultuur. Gerichtheid op eigenbelang wordt omgebogen naar gerichtheid op het belang van medewerkers, klanten en andere stakeholders.

Deze innovatieve, ogenschijnlijk paradoxale aanpak is gestoeld op de overtuiging dat mensen het best functioneren als ze geloven in wat ze doen en de kans krijgen om veel van zichzelf in hun werk te leggen.

Gepaard hieraan is de overtuiging, gebaseerd op frappante statistisch feiten, dat grote winst te behalen valt, zeker op langere termijn, door de belangen van klanten en andere stakeholders te laten prevaleren boven de korte-termijn belangen van de eigen organisatie.

Het doel is het verkrijgen van echte, op gedeelde waarden gebaseerde loyaliteit van medewerkers en klanten, en een welwillende houding van andere stakeholders, van de plaatselijke gemeenschap tot de pers en investeerders.

Het bereiken van dit doel kan langs tal van wegen, maar de meeste vereisen tegelijkertijd het bewandelen van een innerlijk pad door de leidinggevenden. Het in 2006 verschenen werk De verlichte leider kan daarbij een verhelderende gids zijn - en een goede aanleiding om het gesprek aan te gaan.Soul Consultancy is gecertificeerd gebruiker van   
Richard Barrett & Associates' CorpTools voor   
cultural assessment en leadership assessment