VALUES BASED MANAGEMENT

Elevator speech (30 sec.)  Filosofisch:
  • Een nieuwe wijze van denken over het functioneren van organisaties, waarin de mens en diens waarden centraal staan.
  • Een business philosophy die leiderschap en persoonlijke groei inspireert.
Praktisch:
  • Een methode om sturing te geven aan organisaties, met de waarden van management en werknemers als bron van saamhorigheid, kracht en inspiratie.
  • Ondersteund door technieken om corporate culture in kaart te brengen, niet op basis van vage inschattingen, maar van gemeten waarden.
  • Een eigentijdse manier om bezieling te brengen in organisaties.