Spiritualiteit in leiderschap

Peter ten Hoopen

Gepubliceerd in Baak!, nov. 2003Wessel Ganzevoort verrijkt de wereld zo nu en dan met een klein boekje waar we jaren mee verder kunnen. Na zijn veel geciteerde oratie Organiseren als menselijk leven is nu gepubliceerd zijn Titus Brandsma Lezing 2003, getiteld Spiritualiteit in leiderschap, 'een verkenning van de betekenis van spiritualieit voor leiderschap in organisaties'. Het is een gedurfd werk, omdat spiritualiteit in grote delen van het bedrijfsleven nog steeds wordt gezien als een wezensvreemd fenomeen, iets dat past binnen de persoonlijke belevingssfeer en dus 'onzakelijk' is. Voor veel managers is het zelfs bijna verdacht - alsof spiritualiteit haaks zou staan op gezonde bedrijfsvoering, specifiek op het maken van winst, en dus een gevaar betekenen voor de bottom-line.
      Zoals Ganzevoort laat zien, is de actuele werkelijkheid is echter anders, want we leven inmiddels in een sociaal-economisch bestel waarin de mens veel centraler staat dan enige decennia eerder. En hoe goed onze organisaties functioneren hangt nauw samen met het functioneren van de mensen die gezamenlijk de organisaties vormen. De klassieke paradigma's van Taylor en zijn volgelingen voldoen nog maar ten dele, of in het geheel niet meer. Helaas zijn veel managers zich hiervan ofwel niet bewust, of zij hebben grote moeite met het inbrengen van spiritualiteit in hun organisaties, omdat zij hiervoor simpelweg niet zijn opgeleid.
      Dit is een tijdperk van grote veranderingen op zowel persoonlijk als maatschappelijk terrein. Een meer universeel, globaal denken dient zich aan, met daarbij een verschuiving in de waardenstelsels van pure gerichtheid op het materiŽle, naar gerichtheid op hogere waarden, grotere persoonlijke en maatschappelijke zuiverheid. En zoals in elk tijdperk met veel veranderingen zien we ook in het huidige veel verwarring en onzekerheid. Dit doet grote behoefte onstaan aan leiderschap, aan mensen die een coherente visie hebben ontwikkeld en het vermogen hebben anderen daardoor te inspireren. Ganzevoort doet dit met Spiritualiteit in leiderschap op zijn vertrouwde wijze: met grote densiteit aan ideeŽn en in prachtige taal. Zo'n rijkdom aan gedachten te brengen in zo'n klein bestek heeft iets bescheidens: het laat anderen de kans om het neergelegde verder uit te werken. Een mooie uitdaging aan de lezer die geÔnteresseerd is in leiderschap, vooral zijn of haar eigen.

Prof. Drs. J. Wessel Ganzevoort, Spiritualiteit in leiderschap, Valkhof Pers, ISBN 90 5625 151 1.

Top pagina