HET GROTE 'WERK MET ZIN' ONDERZOEK
Dit onderzoek is erop gericht zingevingsaspecten van werk in kaart te brengen: hoe belangrijk is werk
als zingevende factor, en wat zijn de factoren die het aspect zingeving versterken dan wel verzwakken?

Een initiatief van het Financieele Dagblad en Academia Aemstel. Concept en realisatie:
Marleen Janssen Groesbeek, redacteur bij het Financieele Dagblad,
en Peter ten Hoopen, corporate culture consultant.

Functie  
  Verband
Sector   
  Bruto inkomen
Omvang organisatie  
  Leeftijd
Opleiding  
  Geslacht
Email adres:
  Als u uw emailadres invult wordt u tezijnertijd geïnformeerd over de
  resultaten. Uw adres wordt niet aan derden doorgegeven.
Klik bij elke regel uw keuze aan - en klik na volledige invulling op 'VERSTUUR' om formulier te verzenden voor verwerking.Zeer mee eensMee eensOnbeslistMee oneensZeer mee oneens
Ik hoef me op mijn werk niet anders voor te doen dan ik ben
Ik geniet van de waardering van anderen voor het werk dat ik doe
Ik kan in mijn werk mijn talenten goed kwijt
Door mijn werk groeien mijn professionele vaardigheden
In ons bedrijf gaat het alleen om geld verdienen
Ik kan zelf besluiten nemen over relevante zaken in mijn werk
De missie en waarden van onze organisatie bestaan alleen op papier
Ik vind werken fijn omdat het structuur geeft aan mijn leven
Persoonlijke gevoelens moet je thuislaten
Als ik genoeg geld had hield ik onmiddellijk op met werken
Ik word de hele dag afgeleid door onbenullige zaken
Ik weet waartoe ik werk
Ik geniet van de status die mijn werk me verschaft
Ik kom pas in actie als er duidelijk iets te winnen valt
Ons werk levert een belangrijke bijdrage aan de samenleving
Als ik de helft van mijn salaris kreeg deed ik het nůg
Mijn werk interesseert me geen moer - als het maar goed betaalt
Ik houd ervan om samen te werken met andere mensen
Ik schaam me soms voor onze organisatie
Mijn werk is eigenlijk het leukste in mijn leven
In mijn organisatie zijn mensen bang en onzeker
Ik geniet ervan door mijn werk nieuwe dingen te ontdekken
Ik zie er tegenop om naar mijn werk te gaan
Ik haal veel voldoening uit het afronden van mijn taken
Op mijn werk worden mijn ware gevoelens gewaardeerd
Ik heb een zintuig voor wat er nodig is in deze tijd
Ik denk steeds na over wat mijn werk teweegbrengt
Ik heb het goed met mijn team en mijn collegae
Ik word in mijn organisatie puur als productiefactor behandeld
De sfeer in mijn omgeving is prettig, veilig en vertrouwd
Ik sta nooit stil bij wat mijn werk teweegbrengt
In mijn organisatie heerst een goede werksfeer
Ik vind mijn collega's helemaal niks
Mijn bijdrage leidt tot een goed product
Mijn werk doet ertoe en ik krijg erkenning voor mijn bijdrage
Ik weet wat ik waard ben
Onze producten/diensten leveren geen bijdrage aan een duurzame wereld
Ik kan mezelf kwijt in mijn werk
Ik werk omdat het zo hoort
Het zou lastig zijn om mij te vervangen
Ik mag van mezelf af en toe best eens een foutje maken
Veel van mijn arbeidsvreugde komt voort uit het efficiŽnt doen van taken
Ik heb niet graag verantwoordelijkheid voor andere mensen
Ik word gek van alle vaste procedures in mijn werk
Ik krijg de ruimte om me op de essentie van mijn werk te richten
Een deel van mijn werk zal me overleven
Ik kan mijn werk goed aan
Ik kan ongehinderd mijn werk doen
Iedereen werkt langs elkaar heen
Het werk dat ik doe is in overeenstemming met mijn waarden
Ik kan mijn werk op een integere wijze uitvoeren
Ik word fair (rechtvaardig, eerlijk, gelijk, respectvol) behandeld
Ik geniet ervan te zien hoe anderen zich onder mijn leiding ontwikkelen
Ik moet voor mijn werk soms tegen mijn eigen waarden ingaan
Ik heb altijd al voor dit bedrijf willen werken
Ik vind onze organisatie helemaal niks
Ik zie mijn werk vooral als inbreuk op mijn privťleven
Wie ik ben en hoe ik werk zijn heel nauw met elkaar verbonden
Ik ben gepassioneerd voor mijn werk
Ik voel me verantwoordelijk voor het welbevinden van mijn mensen
Veel van mijn drive komt voort uit mijn behoefte om te excelleren in mijn vak
Ik vind mijn werk eigenlijk vreselijk
Ik kom met meer energie van mijn werk terug dan dat ik ernaar toe breng
Voor een interessantere baan lever ik graag wat salaris in
Ik wil in mijn werk bijdragen aan een betere wereld
De maatschappelijke waarde van onze producten is twijfelachtig
Ik heb de gelegenheid mijn kennis en ervaring over te dragen
Ik ben goed in het inspireren van anderen
Het is voor mij belangrijk dat ik weet waarvoor ik werk
Ik ontleen veel van mijn gevoel voor eigenwaarde aan mijn werk
Ik wil graag ergens bij horen
Goede werkomstandigheden zijn voor mij een absolute voorwaarde
Ik vind het belangrijk om in mijn werk mijn talenten te kunnen ontplooien
Ik wil werken voor een organisatie die mijn waarden deelt
Mijn werk heeft alleen zin als het iets van maatschappelijke waarde oplevert
Ik vind het belangrijk dat de leiding oog heeft voor persoonlijke zingeving
In onze organisatie wordt gestuurd op persoonlijke drijfveren van mensen
De leiding creŽert bij ons een sterk gevoel van saamhorigheid
Het leiderschap bij ons versterkt medewerkers' gevoel van eigenwaarde
Het management creŽert voorwaarden waardoor ik mijn werk goed kan doen
Ons management vindt persoonlijke waarden van medewerkers belangrijk
Onze organisatie doet veel aan persoonlijke ontwikkeling
Onze leiding neemt maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus
Het leiderschap van onze organisatie besteedt veel aandacht aan zingeving
    
OPEN VRAGEN - vergeet zo niet op VERSTUUR te klikken!  Invullen facultatief. De informatie helpt ons bij het verfijnen
  van de uitkomsten en wordt verwerkt in publicaties o.m.
  in het Financieele Dagblad die de uitkomsten presenteren.
Wat verstaat u onder zingeving?
Wat is de belangrijkste bron van zingeving in uw leven?
Wat is het meest zingevende aspect van uw werk?
Wat is het minst zingevende aspect van uw werk?
Bij welke organisatie zou u het liefst werken?
Welk cijfer geeft u voor de zingevingsaspecten van uw werk?1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
Welk cijfer geeft u voor de zingevingsapecten van de rest van uw bestaan?1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
Programmering ©Peter ten Hoopen 2009.
VERSTUURControleer s.v.p. of alle velden zijn ingevuld